Layout-tuotanto, Printtilehden visuaalinen ilme

ABL – Arbetarbladet printti-erikoisnumerot

19.8.2021

ABL eli Arbetarbladet on perinteikäs sosiaalidemokraattinen sanomalehti, joka nykymuodossaan ilmestyy digilehtenä. Kun toimituksessa halutaan antaa erityshuomioita jollekkin teemalle, tähän panostetaan printtinumeron muodossa. Printtilehdet ovat saanet omat visuaaliset ilmeet ja aikakaulehtitaiton.

KRUT on vuodesta 2019 tehnyt visuaalisen ilmeen ja taittotuotannon näille printtilehdille. Ensin oli vuorossa ABL:n 100-vuotisjuhlanumero, keväällä 2021 vuorostaan kestävää kehitystä käsittelevä teemanumero.

Juhlanumeroon haluttiin isompi tabloid-sanomalehtiformaatti, kun taas kestävä kehitys tehtiin pienempään B5-kokoon. Kumpaankin KRUT on toteuttanut kansikuvituksen ja visuaalisen ilmeen.

ABL on osa Demokraatti-lehden toimitusta, jota Suomen Sosiaalidemokraatit julkaisevat.

ABL 100

”Hållbar framtid”-lehti