Grafisk design, Magasinlayout, Visuell identitet

Specialdesignade magasin för specifika teman – case ABL

6.10.2023

Den över hundra åt gamla socialdemokratiska tidningen utkommer i dagsläget främst digitalt, men redaktionen lyfter regelbundet fram specialteman genom att ge ut exklusiva temamagasin.

KRUT har genom de senaste åren arbetet med tre av de senaste upplagorna: hundraårsmagasinet 2020, “Hållbar framtid” år 2021 och “Rättvisa” år 2023.

Till varje nummer skapas en egen visuell identitet, som bygger på en gemensam kärna av grunddesign. KRUT har ansvarat för sidplanering utgående från redaktionens innehållsplan, bildredaktörskap, layout av färidga sidor, infografik och illustrationer.

Demokraatti / Arbetarbladet

Hållbar framtid (2021)

ABL 100 (2020)