Finlands Natur on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ruotsinkielinen aikakauslehti, jota julkaisee ympäristöjärjestö Natur och Miljö. Lehti sisältää luontoreportaaseja ja kestävää
elämäntapaa edistäviä asiantuntijahaastatteluja.

KRUT uudisti lehden ulkoasun paremmin sisältöä tukevaksi organisaation kohderyhmäanallyysin pohjalta vuonna 2018.