Datavisualisoinnit, Raporttitaitto

Säätiön raportti voi olla myös aikakauslehtimäinen katsaus elokuvatuotantoon

20.9.2023

Teimme vuoden 2022 alkupuoliskolla Suomen elokuvasäätiön Elokuvavuosi 2021-julkaisun. Elokuvasäätiö oli edellisenä vuonna uudistanut visuaalisen ilmeensä, ja luonut samalla vuosittaiselle Elokuvavuosi-julkaisulle pohjan. Tästä lähtökohdasta pystyimme luomaan infograafisen raporttijulkaisun joka kertoo paitsi säätiön jakamasta rahoituksesta, samalla myös elokuva-alasta Suomessa vuonna 2021 yleisesti.

Työ oli monella tapaa meille mieluisa: saimme tehdä töitä analyytikon kanssa, joka tuntee alaa hyvin ja on työskennellyt pitkään säätiön parissa ja tuntee näin itse aihetta, tässä tapauksessa Suomen elokuvateollisuus.

Analyytikolta saimme taulukkotiedoston, jossa oli välilehtiä eri aihe-alueille, joihin oli koottu raaka-datasta työstettyjä taulukoita, ja hänen huomiota tärkeimmistä asioista sekä alustavia kaaviota. Näistä saimme vapaat kädet muovata selkeitä aukeamia, kyseenalaistaa esitystapoja, ja esittää asiantuntijalla enemmän tai vähemmän tyhmiä kysymyksiä, jotta osaisimme kuvin selittää luvut raportin yleisölle.

Julkaisussa kohtasi mielestämme moni hyvä asia, joita kannattaa hyödyntää raporttien viimeistelyssä:

  • Aikakauslehtimäisyys – viimeisen päälle tehty visuaalinen identiteetti ja laadukas printtitoteutus houkuttelee tutustumaan sisältöön.
  • Show, don’t tell. Tässä luvut ja kuvat kertovat koko tarinan. Julkaisussa jäi tilaa esitellä aiheita monesta eri näkökulmasta monen kuvan avulla.
  • Hienot kuvat aiheesta. Elokuvien promo-stillkuvat antavat suuren lisäarvon tässä. Vaikka rakastamme infografiikkaa, tällainen julkaisu kaipaa myös ”fiilistä” faktojen välissä.

Kaiken kaikkiaan julkaisu on hyvä esimerkki siitä, että organisaation raporttiin voi myös käyttää hyvin aikakauslehtimäistä ulkoasua. Etenkin kun yleisönä on esimerkiksi laajasti asiantuntijoita ja yleisöä tietyllä alalla, tai esim päätöksentekijöitä, tyylikäs esitystapa ei ole pelkästään kiva lisuke, vaan välttämättömyys, jotta esitetty aihe saa ansaitsemansa huomion.

Vastaava on tärkeä muistaa aina myös esimerkiksi policy brief-raporteissa, ns. ”executive summary”-osioissa tai vuosiraporteissa: Kiireiselle yleisölle, joilla on (vaikeitakin) päätöksiä tehtävänä tiedon pohjalta, osoitetaan selkeästi mikä aiheessa on tärkeintä. Kuvan, kuten esim. infografiikan tai datavisualisoinnin, avulla aiheesta kootut faktat voidaan esittää astetta suoremmin selkeäksi. Samalla useamman visualisoinnin käyttö voi antaa konkreettisen yleiskäsityksen aiheesta.

Vastaava työ: KRUT:n raportti-ilme ja infografiikat NordForskin portfolioanalyysiin.