Datavisualiseringar, Rapportdesign

Finlands filmstiftelses årliga rapport om stöd i filmbranschen

5.10.2023

”Elokuvavuosi” är en årlig rapport som presenterar besökar-, finansierings- och annan data om filmproduktion i Finland. Rapporten ges ut av Finlands största filmfinansiär.

KRUT skapade alla datavisualiseringar till rapporten år 2021 baserat på stiftelsens analysmaterial och designade broschyren enligt stiftelsens nyligen förnyade grafiska identitet. Utgående från identiteten skapade vi utseende för begripliga och samtidigt vackra datavisualiseringar.

Läs rapporten: Facts & Figures 2021