Finlands Natur is a quarterly magazine published by the NGO Natur & Miljö. It's a blend of nature reportage and sustainable living interviews, redesigned to reflect this and appeal to an urban audience in spring 2018.
AD-työt, Printtilehden visuaalinen ilme

Finlands Natur -lehti

2.4.2020

Finlands Natur on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ruotsinkielinen aikakauslehti, jota julkaisee ympäristöjärjestö Natur och Miljö. Lehti sisältää luontoreportaaseja ja kestävää
elämäntapaa edistäviä asiantuntijahaastatteluja.

KRUT uudisti lehden ulkoasun paremmin sisältöä tukevaksi organisaation kohderyhmäanallyysin pohjalta vuonna 2018.