Omnian onnistumissuunnitelma. Raktaisuja yhdessä kaikille. Tietomuotoilutoimisto KRUTin tekemä strategiavisualisointi vuodelta 2022.
Strategiakuvat, Visualisoinnit

Strategiavisualisointi on selittävän infografiikan haastava alalaji

22.9.2023

Strategiatyö on yleensä pitkä prosessi johon suuri osa ihmisiä osallistuu. Lopuksi luodaan strategiadokumentti, josta ehkä kirjoitetaan erillinen narratiivi, eli kiteytys tekstimuodossa. Lopuksi voidaan usein valita vielä esittää strategia visuaalisesti. Tämä on taiteenlaji, josta meille on tullut kokemusta muun muassa pörssiyhtiöstä ja yllä näkyvästä kuvasta Omnialle. Kuinka saada kaikki mukaan, ja samalla kiteyttää strategian tavoitteet ja henki selkeästi?

Omnia on Espoon ja naapurikuntien omistama koulutuksentarjoaja, jossa on laajasti toimintoja ammattikoulusta aikuisopistoon. Heidän strategia kiteyttää sen, mitkä arvot ja tavoitteet näille ovat yhteisiä ja minne kaikem organisaation toiminnan tulisi tähdätä. Kuvassa esittää eri polkuja, joiden varrella omnialaiset ovat. Polut johtavat kuvan keskellä olevaan vertauskuvaan kestävästä tulevaisuudesta.

Onko strategiavisualisointi infografiikkaa, ja faktojen visuaalista esittämistä? Mielestämme työssä kohtaa monta, asiaa, jonka takia on hyödyllistä valita visualisointeihin erikoistunut tekijä toteuttamaan kuva:

  • Strategiakuva ei ole taideteos, vaan työkalu. Sen tulee esittää mahdollisimman rehellisesti ja samalla selkeästi, mitkä ovat organisaation arvot ja tavoitteet. On aivan keskeistä, että tekijä ymmärtää ja osaa valita, mitä visualisoidaan ja miksi.
  • Vertauskuvat kunniaan! Voi kuulostaa kliseiseltä tai jipa naiivilta pukea strategia metaforaan, mutta jos abstraktilta tuntuvan strategian voi esittää konkreettisen esimerkin avulla, myös strategiaa voi olla helpompi toteuttaa. Tärkein on, että vertauskuva toimii ja esittää asian ilman virheellistä tulkintaa.
  • Jos kuva ei ole houkutteleva ja selkeä, se ei puhuttele yleisöään, ja näin kuvan arvo työkaluna on myös pienempi.
  • Strategiakuvan toteuttaminen vaatii työryhmän vetämistä, työpajojen ohjaamista, ja selkeää prosessia jossa edetään työvaihe kerrallaan.

Joskus on myös hyvä idea ottaa visualisoinnin tekijät ja strategiasta viestivät jossain määrin mukaan strategiatyöhön esimerkiksi loppuvaiheeseen sisäistämään, mistä strategiassa on kyse.

Milloin strategiakuva on tehokas? Itsestäänselvää on, että kuvan täytyy viestiä selkeästi, rehellisesti ja ytimekkäästi organisaation tavoitteita ja arvoja. Samalla on myös tärkeää, että jokainen jolle kuva esitetään, esimerkiksi työntekijä, asiakas, ja omistaja, voi kuvan avulla löytää roolinsa osana tätä strategiaa.